GCT ARQUITECTES s’organitza com a despatx professional l’any 1997. Des de llavors, i durant més de vint anys, hem pogut participar en molts concursos, desenvolupar obra pública i privada d’usos molt diversos (residencial plurifamiliar i unifamiliar, oficines, equipaments, etc), hem fet el planejament urbanístic derivat i la seva gestió ulterior, hem projectat la urbanització d’espais urbans i zones verdes, hem rehabilitat alguns edificis, i hem assessorat el sector immobiliari en àmbits molt diversos.

Sempre amb la idea d’organitzar equips multidisciplinars, hem coordinat grups de treball on s’integren consultors d’estructures, d’instal·lacions, arquitectes tècnics, topògrafs, paisatgistes, especialistes en acústica, enginyers mediambientals,  advocats, economistes i administradors de finques, segons els requeriments de l’encàrrec a desenvolupar, establint sinergies i compromisos de col·laboració que han acabat teixint un sòlid entramat professional.

equip

GERMAN CATALÀ TORRAS

Arquitecte llicenciat per l’ETSAB l’any 1993, any en què obre el seu propi despatx, iniciant  un recorregut que culmina amb la creació de GCT Arquitectes i Associats l’any 1997.

Ha cursat postgraus en Diagnosi, Reparació i Rehabilitació d’habitatges, i en Direcció, Gestió i Promoció Immobiliària.

Durant un llarg periode (1983-1999) va treballar a l’administració local, ocupant diversos càrrecs sempre dins l’Area d’Urbanisme i Territori.

Dirigeix GCT Arquitectes des de la seva creació, havent coordinat i dirigit diversos equips pluridisciplinars d’arquitectes, estudiants i professionals diversos, amb els quals ha desenvolupat multitud de projectes i obres d’edificació d’obra nova i rehabilitació, tant de titularitat pública com privada.

Durant aquest periode també ha desenvolupat diversos treballs de planejament i gestió urbanística.

ANNA TORRELLA REÑÉ

Diplomada en Ciències Empresarials  l’any 1989, i llicenciada en Ciències Econòmiques per la UB l’any 1993. Des de llavors ha exercit professionalment en l’àmbit de l’assessorament per a la gestió de multitud de petites i mitjanes empreses.

L’any 2000 s’incorpora a GCT Arquitectes, en tasques de gestió i administració. L’any 2004 dirigeix amb èxit la implantació del Sistema de Gestió de Qualitat, per incorporar al despatx els criteris i protocols establerts per la ISO 9001. Des de llavors exerceix les funcions de responsable de Gestió i Qualitat, a més de la Direcció General, econòmica i de gestió de l’organització.

L’any 2003 realitza el Master en DIrecció i Gestió d’Empreses Immobiliàries, aportant un nou perfil professional a l’organització.

El 2015 crea la plataforma Eina Estratègia i Negoci, a través de la qual s’ofereix un servei d’acompanyament a petites i mitjanes empreses en temes de diagnosi, gestió econòmica i estratègia empresarial.

QUERALT SIMÓ FANECA

Arquitecta llicenciada per l’ETSAB l’any 2004, col·labora amb el despatx des del 2008.

L’any 2011 realitza el postgrau en Rehabilitació d’Edificis a l’Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

MARIO ADAME VIDIELLA

Arquitecte llicenciat per l’ETSALS l’any 2005, col·labora amb el despatx des del 2005.

L’any 2011 realitza el postgrau en Rehabilitació d’Edificis a l’Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

YOLANDA DE LA CRUZ CARRASCO

Arquitecta llicenciada per l’ETSAV l’any 2014, col·labora amb el despatx des del 2017.

SARA RUZ CRUZ

Arquitecta llicenciada per l’ETSAB l’any 2018, col·labora amb el despatx des del 2018.

col·laboradors

Proisotec enginyeria
Amat Immobiliaris
Rafel Malaret
TT19
BIS structures
DACarquitectura
Prompt collective

Start typing and press Enter to search