AVIS LEGAL i POLITICA DE PRIVACITAT

Informació general

Per acomplir amb l’establert a la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web: www.gctarquitectes.com

I.- Usuaris:

L’accés i/o ús del Portal atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquell mateix moment, plenament i sense cap reserva, les presents Condicions Generals així com les Condicions Particulars que, en el seu cas, complementen, modifiquen o substitueixen les Condicions Generals en relació amb determinats serveis I continguts del portal.

II.- Ús de la pàgina web, serveis i continguts:

L’usuari es compromet a utilitzar la Web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. De la mateixa manera, queda prohibit l’ús de la Web amb finalitats il·lícites o lesives contra GCT Arquitectes o qualsevol tercer, o que, d’alguna forma, puguin causar perjudicis o impedir el normal funcionament de la Web.

Respecte als continguts (informacions, textos, gràfiques, arxius, de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix:

IV.- Responsabilitat de l’usuari per danys i perjudicis;

L’ús de la Web es realitzarà sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’Usuari. Aquesta responsabilitat s’estendrà a l’ús, per part de l’usuari o de qualsevol tercer, de qualsevol contrasenya o similars assignades per a l’accés a la Web o a qualsevol dels seus serveis. 

Sense perjudici de l’anterior, GCT Arquitectes, es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’accés a la Web, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals, o les particulars que en cada cas els siguin d’aplicació.

V.- Modificació unilateral;

GCT podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny de la Web, així com modificar o eliminar, els serveis, els continguts i les condicions d’accés i/o ús de la Web.

VI.- Hiperenllaços

VI.I.

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’internet a qualsevol de les pàgines del portal de GCT Arquitectes haurien de sotmetre’s a les següents condicions:

VI.II.

El Portal de GCT posa a la disposició dels usuaris connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com exclusiva funció la de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos. GCT no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

GCT no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per GCT i que resultin accessibles a través del Portal de GCT

VII.- Protecció de dades de caràcter personal;

VII.I.- Política de privacitat

GCT recapten en diversos formularis del Portal dades personals i informació dels Usuaris per al seu emmagatzematge i/o utilització en relació amb dit Usuari. Les dades facilitades pels Usuaris s’incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de la societat corresponent (des d’ara, el “Responsable del Fitxer”).

En cadascun dels formularis en els quals es recaptin dades de caràcter personal, l’Usuari rebrà del Responsable del Fitxer informació detallada sobre el tractament, la seva finalitat, l’ús de les seves dades, el caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes, les conseqüències de la negativa a proporcionar-los i, en general, de tots els esments requerits per la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les que, en tot cas, haurien de ser acceptades expressament per l’Usuari.

El Responsable del Fitxer es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels Usuaris de conformitat amb l’establert en la normativa aplicable i, en particular:

L’Usuari es compromet a mantenir les dades proporcionades al Responsable del Fitxer degudament actualitzats. L’Usuari serà responsable dels danys i perjudicis que GCT, les societats pertanyents o vinculades al Grup GCT i/o tercers poguessin sofrir com a conseqüència de la falta de veracitat, inexactitud, falta de vigència i autenticitat de les dades facilitades.

VII.2.- Registre d’Usuaris del Portal

La contractació, accés i ús de determinats serveis i aplicacions ofertes en el Portal requereix del registre previ de l’Usuari a través del formulari de CONTACTE

Les dades aportades pels Usuaris en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de GCT, societat amb domicili social en Pl Jacint Verdaguer, 1 baixos 08960 Sant Just Desvern, el tractament del qual estarà subjecte a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desenvolupament.

El Nom d’usuari i la Contrasenya triats per l’Usuari en el procés de registre són personals i intransferibles. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a custodiar d’una forma diligent el seu Nom d’Usuari i Contrasenya, adoptant les mesures que siguin necessàries per a evitar la seva pèrdua, sostracció, divulgació a tercers o utilització no autoritzada.

Així mateix, l’Usuari es compromet a realitzar un ús adequat i diligent del seu Nom d’usuari i Contrasenya, sent l’únic responsable de la seva utilització il·lícita o contrària a les presents Condicions Generals i a les Condicions Particulars que en cada cas resultin d’aplicació.

VIII.- Ús de tecnologia “cookie”;

Descripció:

Les cookies constitueixen una eina emprada pels servidors Web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants. No és més que un fitxer de text que alguns servidors demanen al nostre navegador que escrigui en el nostre disc dur, amb informació sobre el que hem estat fent per les seves pàgines.

Posseeixen una data de caducitat, que pot oscil·lar des del temps que duri la sessió fins a una data futura especificada, a partir de la qual deixen de ser operatives.

Per a més informació visita el site del Departament de Tractament de la Informació i Codificació depenent del Consell Superior d’Investigacions Científiques d’Espanya.

IX.- Exclusió de garanties i responsabilitat;

GCT no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

X.- Duració,

La durada de la prestació del servei del Web i dels serveis és de caràcter indefinit.

Sense perjudici de l’anterior, GCT es reserva el dret per a, interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que ho integren, en els mateixos termes que es recullen en la condició quarta.

XI.- Propietat Intel·lectual;

A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a GCT indicant:

Les marques GCT són totes elles marques registrades i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització del seu titular.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos.

XII.- Legislació aplicable i Jurisdicció;

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola. GCT i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari per a quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei del Web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de l’aquí establert. En el cas que l’Usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, GCT i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Madrid.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound