Planejament urbanístic i gestió

Participem en l’anàlisi i concepció de nous escenaris urbanístics, en desenvolupant entorns ja planejats, o bé promovent una transformació cap a propostes d’usos i ordenacions alternatives que facilitin nous creixements o eixos de revitalització d’espais urbans consolidats o pendents de consolidació. Ensocupem de tot el procés, des de la concepció de les propostes fins al desenvolupament i execució que se’n derivi.

Edificació i urbanització

Desenvolupem i dirigim projectes d’edi-ficació d’obra nova, rehabilitació i/o reforma, així com d’urbanització o millora d’espais públics. Des de la seva formulació general inicial, analitzant i interpretant les necessitats del client i incorporant els requeriments tècnics o d’entorn, fins a la resolució del darrer detall constructiu. Tot plegat dins un procés projectual, en el qual treballem per aportar, debatre i compartir les idees. Entenem el procés de l’edificació com un procés complex, que, sense menystenir la rigurositat inherent al mateix, s’enriqueix amb les aportacions dels diferents agents i professionals d’altres disciplines que hi acaben participant.

Assessorament immobiliarii desenvolupament

Assessorem i acompanyem promotors, inversors i operadors en qualsevol tipus de proposta immobiliària. Col·laborem en la seva conceptuació inicial, analitzem i guiem tot el procés de desenvolupament del pla de negoci, facilitant i acotant tot el marc econòmic i financer de l’operació i dirigint-ne l’execució. Ens agrada assessorar, però ens agrada encara més comprometre’ns amb l’execució i demostrar la viabilitat d’allò proposat.

Start typing and press Enter to search