Patrimoni arquitectònic

Re-habitar l’Antiga fàbrica de Can Cardona: el nou entorn de treball de GCT arquitectes

Gairebé farà un any que GCT va traslladar el seu despatx a l’antiga fàbrica de Can Cardona situada al bell mig del centre històric de Sant Just Desvern dins de l’era de l’antiga masia de Can Cardona. Aquesta, formava part de l’antic conjunt de masies del centre del poble conformat per Can Campreciós, la desapareguda Can Rodes i la pròpia masia de Can Cardona. Aquest conjunt configurava l’actual Plaça de Jacint Verdaguer, primitivament anomenada Casa de la Vila per la seva proximitat a la casa consistorial.

Vista actual de l’edifici des del rentapeus de la Pl. Verdaguer, maig 2022 – Font: GCT Arquitectes

En els seus inicis, la masia de Can Cardona era un edifici d’habitatge i masoveria, i destinava els seus espais exteriors a la cria del bestiar, galliners, quadres pels animals i magatzems. Aquest ús es mantindria fins l’any 1945, quan es construí l’edifici que més tard es coneixerà com “la fàbrica” per acollir una indústria d’elaboració d’embotits. El projecte és obra de l’arquitecte Josep Alemany, qui durant un temps va ser arquitecte municipal i va desenvolupar nombrosos i importants projectes i obres a Sant Just Desvern. Posteriorment, als anys 70 es construïren els blocs d’habitatges que acaben tancant el conjunt edificat per la banda del Passatge de Daniel Cardona, delimitant l’era que resta oberta cap a la Plaça Jacint Verdaguer per la seva banda de migdia.

Plànols del projecte original de Josep Alemany, 1943 – Font: Arxiu Històric Municipal de Sant Just Desvern.

L’any 1956 la fàbrica d’embotits “La Verneda” desapareix i a l’edifici s’hi instal·la una empresa de resines sintètiques dedicada a la fabricació de baquelita que s’hi estigué des del 1957 fins el 1962, després d’un petit incendi que afectà a l’edifici.

L’any 1963 la farmacèutica Prodes, S.A. reforma de manera molt important els tres nivells o plantes interiors de l’edifici per instal·lar-hi les seves dependències i laboratoris. Durant la seva estada a la fàbrica fins el 1976, la farmacèutica donà treball a molts habitants de Sant Just Desvern, en un moment en que la població del municipi no arribava als 10.000 habitants.

Quan Prodes, S.A. es traslladà al polígon del Pont Reixat, l’antiga fàbrica acollí el “Centre Mèdic Preventiu Sant Just”. Per a poder acollir aquest centre s’instal·là calefacció a tot l’edifici i s’augmentà potència de llum i aigua, ja que es disposava de serveis de saunes i piscines. S’estigueren a l’edifici fins l’any 1981.

Sala de treball de Prodes S.A. a nivell de planta baixa, data desconeguda – Font: Col·lecció Quintana Cortès.

L’últim ús de llarga durada que s’instal·là a l’antiga fàbrica fou del 1981 al 2014 quan serví de magatzem i preparació de comandes de l’empresa “Interseda”, fabricants de mocadors. Aquesta activitat bàsicament ocupà la planta baixa amb accés des de l’era de la masia i oficines a la planta superior, i durant la seva estada no feren cap modificació a l’edifici.

El febrer del 2021, GCT Arquitectes va apostar per donar un nou ús a l’edifici que portava bastant de temps buit, rehabilitant l’edifici per instal.lar-hi les seves oficines. Cal tenir present que la masia de Can Cardona, a la qual està adossada l’antiga fàbrica,  és un edifici patrimonial catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) des de l’any 1987 i, per tant, la intervenció havia de ser curosa tot recuperant i posant en valor l’edifici, i especialment alguns dels seus elements interiors com ho són l’estructura principal de la coberta,  assegurant la correcta convivència amb el bé catalogat.

Per a aquest treball de recuperació i re-habitació, o de dotació d’un nou ús, es va dur a terme un exhaustiu treball de documentació dels elements constructius principals de l’edifici, dels usos i condicionants que l’havien configurat i, en general, de les transformacions que havia tingut l’edifici al llarg del temps.  

GCT, amb la seva aposta compromesa amb la rehabilitació d’aquest edifici, vol posar de manifest la rellevància del mateix des del punt de vista patrimonial; però també des d’un vessant immaterial tot reconeixent i donant valor a l’ús i a les històries al voltant del mateix. Aquestes han estat importants per a moltes famílies del poble que als anys seixanta i setanta hi varen treballar, a més òbviament de per a la família Cardona propietària del mateix edifici; i a partir d’ara, també per a nosaltres.

Actual accés a l’edifici per la planta baixa, novembre 2021 – Autora: Ana Valverde
Sala de treball de GCT Arquitectes a la planta alta de l’edifici, novembre 2021 – Autora: Ana Valverde.
Patrimoni arquitectònic

Obres de rehabilitació a dos edificis de l’Eixample de Barcelona

Sempre ens ha interessat participar en la recuperació del patrimoni arquitectònic de la ciutat i pobles del nostre entorn; i en aquest sentit hem pogut participar en les obres de rehabilitació, reforma i adequació d’un grapat d’habitatges de l’Eixample de Barcelona construïts durant el primer terç del s.XX. Les obres per renovar la qualitat d’aquest patrimoni arquitectònic de principis de segle s’han realitzat amb intervencions puntuals i parcials, sempre garantint la coherència i recuperació del conjunt, és a dir, mirant de mantenir una visió global del fet arquitectònic.

Entre les intervencions principals destaquen el reforç estructural dels forjats de tot l’edifici, la recuperació de les voltes d’escala i la millora de l’accessibilitat gràcies a la instal·lació d’ascensors (adequant les condicions existents a la normativa actual). D’altra banda, cal remarcar que aquestes actuacions han permès augmentar les prestacions de l’envolvent interior de l’edifici, millorant significativament el seu comportament.

Seguint els criteris aplicats en altres intervencions realitzades anteriorment a GCT com són la recuperació d’un edifici al casc antic de la ciutat o la d’un petit habitatge a Sant Just Desvern, hem treballat per a definir la millor actuació en cada cas tot col·laborant amb professionals de diversos sectors.

D’aquesta manera podem recuperar els valors arquitectònics de cada element de l’edifici incorporant-los al nostre projecte. Volem donar protagonisme, en la mesura que sigui possible, a tots i cadascun d’ells per tal de transmetre les tècniques tradicionals de construcció emprades i els elements propis de l’època en que es va construir.  La conservació i posada en valor d’elements com la volta catalana de l’escala, dels forjats de bigueta metàl·lica i revoltó ceràmic o dels murs de maó massís en són exemple.

A cada obra busquem que els valors més significatius recuperin protagonisme dins del projecte de rehabilitació.

Els últims treballs realitzats són una clara mostra d’intervenció moderna tot mantenint el caràcter històric de l’edifici.

About Exponent

Exponent is a modern business theme, that lets you build stunning high performance websites using a fully visual interface. Start with any of the demos below or build one on your own.

Get Started
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound