Foto del equipo GCT Arquitectes en Arquima, empresa construcción en madera
EQUIP

Jornada tècnica a ARQUIMA

Cada dia més, podem veure com en molts projectes s’està implantant la lògica constructiva de la fusta: equipaments públics, alguns edificis del sector terciari i comercial, habitatges unifamiliars i en diferents blocs de cases plurifamiliars.

Sense detallar l’evident valor d’aquesta tecnologia, la bondat d’utilitzar correctament aquest material, i les seves moltes virtuts, volem mostrar el nostre ple suport i interès a participar d’aquests avanços. Encara que el sector ha experimentat dificultats per a adaptar-se a ells, sembla que finalment està començant a fer-ho, i això ens entusiasma.

En el nostre afany per continuar donant suport a la utilització dels sistemes constructius que a poc a poc van introduint-se en el sector, i d’acostar-nos als experts i a les empreses especialitzades que treballen i desenvolupen els mateixos, recentment l’equip de GCT Arquitectes, va dur a terme una visita tècnica a ARQUIMA.

Aquesta és una de les empreses pròximes que han apostat per invertir en el sector de la construcció Industrialitzada amb entramat lleuger de fusta amb criteris d’arquitectura bioclimàtica i de màxima eficiència energètica. Amb equip i instal·lacions pròpies es dediquen majorment a la construcció d’habitatges unifamiliars, desenvolupant l’estructura, tancaments i envolupants, amb un disseny integral basat en la digitalització de procediments que vincula directament amb els seus processos industrials.

La construcció industrialitzada és part important del present i del futur de l’arquitectura, i més si es desenvolupa amb sistemes que afavoreixen clarament la reducció de la petjada de carboni, i faciliten promoure edificis energèticament molt responsables.

Moltes gràcies Alan Gutiérrez per acompanyar-nos i compartir la vostra passió per la construcció en fusta.

Foto visita tècnica a Arquima
Internacionalització GCT Projecte Export Metropolis
EQUIP

Internacionalització de GCT Arquitectes

El mes de Juny passat, l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, representat per la seva directora Anna Hernàndez Bonancia, va presentar a l’espai Baronda d’Esplugues de Llobregat, el projecte Exportmetropolis

El projecte consisteix en que l’AMB aposta per a finançar durant 8 mesos l’assessorament d’un consultor especialitzat en internacionalització a 15 empreses dels 36 municipis de l’Àrea Metropolitana, per tal que les orientin a impulsar el seu creixement a l’estranger. El programa es presentava a la recerca d’empreses candidates a optar a dits ajuts. 

Vam tenir la sort de poder assistir a aquest acte i registrar la nostra sol.licitud.  Després del corresponent procediment, vam ser seleccionats  per a ser una de les 15 empreses afortunades a participar en dit programa. 

El mes de setembre hem començat ja l’assessorament de la mà d’Elena Orteu de Search&Drive amb reunions quinzenals en les que treballem per assolir l’objectiu perseguit. Les responsables d’aquest programa a GCT Arquitectes de tirar endavant aquest important repte son l’Alicia Fraga i l’Anna Torrella.

Projecte ExportMetropolis

Imatge noticia Nou equip de construcció a GCT Arquitectes
EQUIP

Nou equip de construcció a GCT

Entenem l’arquitectura i la construcció com dues disciplines inseparables, les quals degudament desenvolupades l’una en relació a l’altre, ens permeten crear projectes que combinen tots els elements necessaris en equilibri i harmonia per poder satisfer les necessitats i requeriments dels nostres clients.

Això implica, en tot cas, la col·laboració i treball d’un conjunt d’agents i professionals del sector a l’hora d’encarar cada projecte, fet que permet sumar coneixements i experiències, i multiplicar resultats i èxits.

Al llarg dels anys GCT Arquitectes ha col·laborat amb molts professionals per tal de donar resposta a les cada cop més complexes demandes del sector, de la normativa i dels estàndards de qualitat.

Així habitualment venim treballant amb grans professionals en consultoria d’estructures i/o d’instal·lacions i energia, i  importants equips en gestió i direcció d’execució d’obres  entre d’altres. Creiem que cada professional ens dona sempre un considerable plus de qualitat i seguretat, cosa que seguirem fent.

Ara, amb l’objectiu de créixer internament com a despatx i poder oferir als nostres clients un extra d’eficiència, un servei més complet i una major agilitat de resposta i treball, a GCT Arquitectes hem incorporat un nou equip de construcció liderat per Enric Zorrilla, arquitecte tècnic.

Aquest equip s’encarregarà de donar suport als equips d’arquitectura tant en fase de projecte com en fase de Direcció d’Obra, en aspectes tècnics, de detall i resolució constructiva, tracte amb industrials, recerca i desenvolupament de solucions singulars, així com en tasques de Project Construction quan sigui menester.

Entre d’altres, aquest equip desenvoluparà tasques com:

  • Redacció d’amidaments i pressupostos dels projectes de GCT.
  • Direcció d’Execució d’Obra (DEO) i Coordinació de Seguretat i Salut (CSS).
  • Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) en fase inicial de Projecte Bàsic i Projecte Executiu (per l’estudi en cada cas de les millors solucions constructives en pro de millorar l’eficiència energètica).
  • Suport a la Direcció d’Obra (DO) que realitzen els equips d’arquitectura del despatx.
  • Contacte i gestió d’industrials, tant en fase de projecte com en fase d’obra per a l’estudi de les diferents solucions constructives.
  • Rehabilitació i intervenció en el patrimoni arquitectònic.
  • Redacció d’Informes tècnics, ITE’s (Inspecció Tècnica d’Edificis), Cèdules d’habitabilitat, Certificats d’Eficiència Energètica, entre d’altres.
  • Equip de desenvolupament de solucions constructives i I+D.

També potenciarem altres camps com l’estudi de la promoció delegada, el Project Management o la implementació del Lean en obra (ja fa un temps que GCT Arquitectes treballa amb metodologia Lean en el desenvolupament de projectes amb resultats força reeixits).

Volem poder donar el millor i més complet servei als nostres clients, tant internament al despatx com amb el suport dels nostres col·laboradors, dels qui sempre aprenem i considerem part de la família.

Ens entusiasma aquest nou repte; ens acompanyeu?!

Blog Arquitectura Digital GCTARQUITECTES
EQUIP

Arquitectura digital

L’arquitectura i la seva representació estan en constant evolució i les noves eines digitals estan alterant el panorama de visualització arquitectònica. La millora de la interoperabilitat dels models de treball amb motors gràfics de renderitzat i la possibilitat de tenir models renderitzats en temps real són només alguns exemples dels avenços tecnològics que estan revolucionant l’arquitectura. 

Amb l’aparició de noves metodologies de treball a l’arquitectura com a BIM, dona la possibilitat d’interoperar aquests models de treball amb motors gràfics de renderitzat i crear un flux d’intercanvi d’informació constant entre ells. Aquest intercanvi d’informació i flux de treball directe, a més d’estalviar temps i tenir més organització i gestió del model, és de gran ajuda en la presa de decisions del projecte com també, una eina de diàleg excel·lent. 

Aquests avenços han permès reduir significativament els temps de renderització de models virtuals. Per aquest motiu, la renderització ha passat de ser la culminació del projecte i l’expressió del resultat, a formar part del procés freqüentment. Els temps s’han reduït fins al punt que ara és possible tenir un model renderitzat en directe, paral·lel al model de treball habitual, és a dir, a temps real. La implementació d’aquests models de treball de forma automatitzada ens permeten, d’una banda, utilitzar la renderització per a les primeres preses de decisions en el disseny arquitectònic, ja que podem visualitzar i comprovar el resultat des de fases primerenques del projecte; d’altra banda, també ens podem beneficiar amb la presentació de les imatges arquitectòniques generades per mostrar l’estat actual del nostre treball, i la seva evolució en temps real als nostres clients, de manera que es facilita una comunicació fluida amb eines comprensibles per a tot tipus d’usuaris . 

La realitat virtual ajuda l’espectador a visualitzar i, sobretot, a entendre el projecte sense risc de males interpretacions. És per això que, han arribat noves eines com la realitat augmentada que permeten endinsar-se virtualment en el projecte i recórrer l’espai sense la necessitat d’estar físicament construït. Recentment, també ha sorgit un gran auge de les tecnologies relacionades amb la intel·ligència artificial que promet ser una revolució i transformarà la manera de treballar habitual en diferents àmbits, també en l’arquitectura. Des de GCT Arquitectes hem començat a introduir aquests nous conceptes al nostre treball complementant-los amb altres eines compatibles que ens permeten tenir un control més gran en totes les fases del projecte, optimitzant el disseny i facilitant els processos d’execució en obra. 

Des de la nostra perspectiva, a través de les imatges arquitectòniques intentem expressar el nostre caràcter i la nostra identitat, especialment en la conceptuació de les nostres propostes. Aquest fet ens empeny a desenvolupar encara més les nostres habilitats artístiques per generar imatges expressives que transmetin una mica més enllà que realisme; treballem amb la vocació d’arribar a expressar l’ànima de les nostres idees. 

Veiem l’avenç i l’abast de les noves tecnologies com una oportunitat per continuar millorant. És per això que l’equip de noves eines tecnològiques de GCT Arquitectes continua formant-se, adquirint nous coneixements i desenvolupant noves habilitats digitals que ens permetin desenvolupar de manera eficaç i eficient els nostres projectes a favor de l’interès dels nostres clients. 

Imatge Expo Rebuild 2023 by GCT ARQUITECTES
EQUIP

Rebuild 2023

Aquesta setmana ha tingut lloc el Congrés Nacional d’Arquitectura Avançada i Construcció 4.0 REBUILD 2023, ubicat a Ifema Madrid, un espai on descobrir materials i solucions noves, tecnologies emergents i els sistemes constructius més innovadors.

Vam poder gaudir d’un programa de conferències dedicat al sector de la nova edificació amb el propòsit de traçar una ruta cap a la sostenibilitat, industrialització i digitalització.

Gràcies a AEDAS Homes vam tenir l’oportunitat de formar part d’aquest gran esdeveniment i reunir-nos amb companys i amics com Ignasi Pérez Arnal, organitzador i director de REBUILD i CEO de BIM Academy Spain.

Antoni González Julián (Arquitecte i Director d’Expansió de GCT Arq), Ignasi Pérez Arnal (Director del Congrés Rebuild 2023) i German Català Torras (Arquitecte Director de GCT Arq).

EQUIP

GCT celebra 25 anys

El passat 15 de juliol vam poder celebrar el 25 aniversari de GCT Arquitectes amb tot el nostre equip, i amb molts amics, clients i col·laboradors. A tots ells, i a aquells que no van poder ser-hi els volem agrair haver-nos acompanyat i compartir amb nosaltres un dia tan especial. Especialment per fer-nos sentir importants aquest dia i tots els que hem compartit durant tots aquests anys.

Els projectes de GCT al llarg d’aquests anys abasten programes molt diversos, des de l’edificació residencial a equipaments públics, des de l’ordenació territorial al desenvolupament d’espais públic, entre d’altres. L’habitatge plurifamiliar és un dels programes on el nostre despatx ha desenvolupat més propostes i projectes, i també el que actualment ens ocupa amb projectes molt rellevants per la seva transcendència i magnitud, però no ha estat ni és l’únic amb el qual hem aconseguit una certa expertesa i experiència.

Amb motiu d’aquesta celebració, vam organitzar una exposició per compartir part del nostre recorregut professional. La mostra “25 anys GCT” està estructurada en dues parts. Una primera part de l’exposició està dedicada a la història de GCT Arquitectes al llarg dels anys, i a la de l’antiga fàbrica de Can Cardona que hem rehabilitat, i on hem instal·lat la nostra seu actual, recollint dades i informació de la seva història i de les seves transformacions des que es va construir el 1944 fins al dia d’avui. Una segona part de l’exposició, recull els projectes més significatius al llarg de la nostra història, i també tots aquells que hem pogut desenvolupar en el nostre entorn i més proper, als municipis de Sant Just Desvern i Sant Joan Despí. Des dels més actuals, com són els projectes residencials BTR o el recent projecte finalitzat del nou aulari per “La Institució La Miranda” a d’altres més antics però també prou importants com el centre esportiu Can Melich, el Centre de Salut d’Andratx i tants d’altres.

El mateix matí del dia 15 de juliol, aprofitant la celebració de l’aniversari i de la inauguració de la nova seu, també vam convidar a un important grup de veïns i veïnes del poble a visitar-nos. Es tracta de gent que havien treballat a Prodes, incipient empresa farmacèutica que estava instal·lada en aquest mateix edifici durant els anys seixanta i setanta del segle passat. Vam aconseguir que es retrobessin, rememoressin aquella època viscuda dins aquest edifici, i poguessin compartir amb nosaltres com hem aconseguit fer reviure un edifici, un lloc i un entorn que per a ells ja és història, que per a nosaltres és un valuós patrimoni local, i en la que ara comencem una nova història, mirant endavant.

Com va explicar el nostre Director tècnic en German Català Torras en el parlament que va adreçar als assistents, va ser una celebració amb vocació d’agraïment, de reflexió sobre la història del nostre despatx amb ganes i il·lusió de mirar endavant amb solvència i amb força. Però especialment també per compartir amb els assistents les reflexions sobre alguns dels nostres valors: som gent molt treballadora i si volem temptar la sort el millor és que ens enxampi treballant; el valor del camí tant o més que els dels cims, per la qual cosa ens cal humilitat, experiència i paciència; la importància del lloc, la memòria històrica, el context, la proximitat i el respecte pel territori; les persones al centre de tot (col·laboradors, clients, amics, prescriptors) que conformen la nostra xarxa; la generositat com a eina per ajudar a millorar la societat, i el fet que les maneres, a més de l’ofici, sí que importen; i el fet de saber fer empresa, tenint sempre presents l’ordre, el rigor i el control com a eines fonamentals per garantir una bona gestió.

La mostra “25 anys GCT” romandrà exposada a l’Espai de trobada de la planta baixa de l’Antiga fàbrica de Can Cardona durant un temps, a disposició de qui tingui interès a visitar-nos.

EQUIP

Sessió sobre rehabilitació amb David Lladó

El passat divendres 25 de març a GCT Arquitectes vam gaudir d’una sessió formativa impartida per en David Lladó Porta, reconegut arquitecte especialista en el camp de la rehabilitació, la diagnosi i la reparació estructural d’edificis. Amb ell compartim una llarga trajectòria professional, compartint molts projectes d’intervenció, reforma i rehabilitació de Patrimoni arquitectònic d’usos diversos, a més d’una profunda i dilatada amistat.

En David va oferir-nos una xerrada extensa i molt interessant amb la que va compartir amb tots nosaltres els seus coneixements sobre la història de les estructures (des de la fusta al formigó, passant per l’acer) i els seus consells sobre quina és la metodologia de treball més adient per a afrontar de manera exitosa el projecte de rehabilitació o intervenció estructural en un edifici existent.

Aprofitant que enguany GCT està d’aniversari, en David va poder argumentar i descriure moltes de les tipologies i estratègies d’intervenció amb exemples reals de projectes i obres del nostre despatx, realitzats en els darrers anys i en els que ell ha aportat la seva expertesa en el camp estructural. Així vam poder repassar intervencions en diversos edificis del casc antic i de l’Eixample de Barcelona, així com algunes reformes i ampliacions singulars realitzades en diversos edificis de Sant Just Desvern.

GCT aposta per una intervenció respectuosa, curosa i intel·ligent sobre el Patrimoni Arquitectònic; preservant allò que té valor, millorant i renovant programes i usos si s’escau, i millorant aspectes com l’accessibilitat o l’eficiència energètica al temps que la seva durabilitat. És per aquesta raó que busquem grans professionals com en David Lladó que comparteixin els nostres principis i ens ajudin a intervenir amb alts graus de responsabilitat i empatia amb els edificis existents.

EQUIP

Revisitant projectes dels darrers 25 anys

GCT Arquitectes va néixer com a despatx professional l’any 1997. Després de treballar uns anys a l’Administració pública, i de diferents col·laboracions puntuals amb altres arquitectes, juntament amb l’Anna Torrella vam pensar que era el moment d’encarar un nou recorregut professional; calia arriscar-se i provar-ho.

25 anys després GCT Arquitectes s’ha consolidat com una empresa de professionals que ofereix un ampli ventall de serveis d’arquitectura (edificació i urbanització), planejament i gestió urbanística, i en general assessorament i acompanyament a diferents tipus d’actors del sector (propietaris, promotors, inversors, intermediaris, aventurers, administradors, industrials, constructors i tants d’altres) que operen al mercat immobiliari i de la construcció, tant des del vessant públic com privat. Ens agrada plantejar solucions als reptes que se’ns plantegen, en un marc de compromís, responsabilitat i empatia amb els projectes i especialment amb els clients. Ens agrada la reflexió, la paciència, l’anàlisi, el treball i l’esforç. Creiem en la intel·ligència col·lectiva, i en compartir coneixements i aprenentatges. Per això ens agrada bastir aliances amb clients, col·laboradors, companys i amics, generar confiança i teixir complicitats.

Aquest any doncs celebrem 25 anys de camí professional; celebrem la sort que tenim d’haver acumulat experiència i vivències enriquidores; especialment d’haver-ho pogut fer amb la complicitat i companyia de tots els que han treballat i treballen amb nosaltres des de dins i des de fora de la nostra organització, i de tots aquells als qui hem procurat servir i ens han ajudat a il·lusionar-nos, a viure i a somriure, a aprendre dels errors i dels encerts, permetent que ens dediquéssim a una professió que ens ocupa al temps que ens apassiona.

Aprofitant aquest moment ens ve de gust fer una mirada retrospectiva a alguns dels treballs que hem pogut desenvolupar, en aquest exercici que hem volgut batejar com REVISITANT PROJECTES DELS DARRERS 25 ANYS, i que ens disposem a compartir en breu, en obert. És un petit exercici retrospectiu per valorar aquest passat recent; passat i present que no existiria si no fos per les persones que al llarg del temps han conformat un gran Equip del que sempre ens sentim tan orgullosos.

Ho fem com aquell qui mira pel retrovisor, però sense perdre de vista que el nostre objectiu és seguir mirant sempre endavant amb il·lusió, humilitat i coratge.

German Català Torras, Arquitecte Director de GCT Arquitectes, març de 2022

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound