Patrimoni arquitectònic

Rehabilitació energètica

Situació actual del parc edificat

Segons dades oficials del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), a Espanya hi ha fins a 25 milions d’habitatges, el 90% del qual és anterior a l’aplicació del Codi Tècnic de la Edificació (CTE) i per tant construït sota una normativa i paràmetres en quant a energia molt inferiors als estàndards actuals. I fins al 60% és anterior a la norma NBE-CT 79, i per tant construïts sense cap mena de normativa sobre eficiència energètica.

Aquestes dades que per si són preocupants, ens obren per una altra banda un ventall de possibilitats de millora a nivell energètic, amb un marge d’estalvi molt alt.

Avantatges de rehabilitar 

Alguns dels avantatges de rehabilitar són:

 • Estalvi en la despesa energètica mensual
 • Reducció del impacte ambiental
 • Reducció de la dependència energètica exterior
 • Reducció de la pobresa energètica
 • Afavoriment de la producció i activitat econòmica sostenible
 • Ajudes públiques econòmiques per la millora energètica
 • Finançament amb condicions superiors

Per tant, els avantatges es centren fonamentalment en la sostenibilitat i en la reducció del consum energètic, que a la fí es tradueixen en importants estalvis econòmics.

GCT Arquitectes – Projecte, obra i acompanyament

Com a despatx d’arquitectura amb més de 25 anys d’experiència, hem realitzat tot tipus d’intervencions en el patrimoni arquitectònic al llarg dels anys, millorant l’estat i les prestacions energètiques d’incomptables edificis.

La nostra feina es basa en: 

 • Estudi de l’estat actual. Recopilem informació, realitzem anàlisis, fem aixecament planimètric i una auditoria energètica. 
 • Estudi de propostes de millora, comparant i valorant les opcions d’intervenció i quantificant la millora energètica, el cost i el retorn de la inversió. 
 • Redacció del projecte de reforma i rehabilitació. 
 • Realització de la Certificació d’Eficiència Energètica (CEE), indispensable per comparar l’estat previ i el millorat, i per poder optar a demanar ajuts públics com els dels fons Next Generation.
 • Gestió i suport en la tramitació dels ajuts públics. 
 • Gestió i Direcció d’obra, així com del Control de qualitat.

D’aquesta forma, donem un suport i acompanyament global des del primer moment i fins a la finalització de les obres, juntament amb la tramitació dels ajuts econòmics als que es pugui optar.

Què pots rehabilitar del teu edifici o habitatge? 

Algunes de les intervencions que habitualment realitzem en edificació existent, i que suposen una millor relació cost – resultat són: 

 • Millora de l’envolupant tèrmica (façanes, cobertes, terres…), essent el SATE una de les solucions claus amb millors rendiments.
 • Substitució de fusteries (finestres, portes i balconeres) per altres amb millors prestacions tèrmiques i d’estanqueïtat.
 • Proteccions solars, per reduir la demanda de refrigeració a l’estiu.
 • Substitució i millora de les instal·lacions, per reduir el consum i fer-les més eficients.
 • Instal·lació de sistemes d’aprofitament d’energies renovables, com plaques solars fotovoltaiques o altres sistemes.
 • Sistemes de gestió i control (domòtica, gestió d’instal·lacions, control d’il·luminació, etc.).

Ajuts econòmics – Fons Next Generation

Actualment, a través dels Ajuts per a la rehabilitació dels fons europeus Next Generation, és relativament senzill optar a un important ajut econòmic en funció de la intervenció a realitzar, que ajudarà a cobrir els costos de rehabilitar i a reduir el temps de retorn de la inversió.

Els fons Next Generation suposen la injecció més important de la història a nivell econòmic per ajuts destinats a noves tecnologies i reducció del consum energètic.

Per a la construcció, els ajuts es distribueixen en funció de la tipologia d’edifici i de la intervenció que s’hi realitzi, i es poden subvencionar des de la substitució de fusteries (portes i finestres) fins a la millora de la envolupant tèrmica (façanes, terres i coberta) o la substitució de les instal·lacions per altres de més eficients.

Un altre important focus d’atenció és l’aprofitament d’energies renovables, mitjançant la instal·lació de sistemes com:

 • Plaques fotovoltaiques
 • Plaques solars tèrmiques
 • Aerotermos o aerogeneradors
 • Sistemes de geotèrmia
 • etc

Aquestes intervencions també estan finançades amb ajuts estatals i en molts casos amb ajuts locals (municipals com la reducció del IBI o supramunicipals en alguns casos). 

Subvenció i finançament – Estalvi econòmic

Val la pena incidir en la importància històrica d’aquest paquet d’ajuts:

Aquests fons poden arribar a subvencionar fins al 80% de l’actuació en cas d’edificis plurifamiliars, i fins al 40% en edificis unifamiliars.

A més, són ajuts compatibles amb altres programes, per la qual cosa estudiant bé cada cas es pot arribar a aconseguir un conjunt de subvencions que reduirien al mínim la inversió que el propietari hauria de fer (a més de deduccions fiscals en la declaració de la renta, reducció del IBI…).

Resum programes ajudes Fons Next Generation
Resum d’un dels programes d’ajuts del fons Next Generation. Font: COAC

Destacar que els honoraris professionals (projectes tècnics, informes, certificats energètics, despeses administratives i de gestió…) també estan subvencionats.

Aprofitant aquestes subvencions, l’impacte econòmic de rehabilitar l’edifici o habitatge es veu dràsticament reduït.

A més, i per facilitar-ne el procés, molts bancs financen aquestes obres amb crèdits amb un tipus d’interès reduït, el qual es podrà amortitzar quan es cobri l’ajut econòmic.

L’esquema del procés econòmic seria el següent:

Flux procés econòmic finançament Fons Next Generation
Flux del procés econòmic. Font: COAC. Quadre elaborat per l’AHC.

És per tot això que entenem que ara és un bon moment per decidir-se a rehabilitar un edifici o habitatge, doncs la situació econòmica i els ajuts públics que ara mateix es posen a l’abast representen un avantatge econòmic molt important, i permeten afrontar les importants despeses reduint el risc i el temps d’amortització de l’obra, a més de suposar una trascendental reducció de l’impacte ambiental en disminuir el consum energètic i per tant en afavorir la reducció de les factures mensuals associades. 

Des de GCT Arquitectes estem preparat per guiar i acompanyar als nostres clients en tot el procés, des del plantejament inicial fins a l’elaboració d’un projecte de qualitat amb les millors i més avançades solucions, tot gràcies als nostres professionals i al nostre equip de col·laboradors.

Si t’ha resultat interessant aquest contingut i vols ampliar-ne informació, no dubtis a contactar amb nosaltres:

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound